АУДИТОРЛИК ҲИСОБОТИ АСОСИДА АУДИТОР ФИКРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МАТЕМАТИК МЕТОДЛАРИ

Қўзиев И.Н. – ТМИ, проректор, и.ф.н. Хашимов А.Р. – ТМИ, кафедра мудири, ф.м.ф.н. Хашимова Ш.М. – ТМИ, магистр The article describes the issues of compliance of accounting and financial reporting indicators on the basis of audit report information. Also, it Read More …

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

С.У.Меҳмонов – ТМИ, кафедра мудири, профессор The article gives recommendations on the improvement of accounting and reporting in budget organizations on the basis of the requirements of the current regulatory and legal documents. Keywords: Accounting; budget accounting standards; public sector; Read More …

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАЛАРИ, УЛАР БЎЙИЧА СМЕТАЛАРНИ ТУЗИШ ВА ИЖРОСИ ҲИСОБИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Шаймарданова Д. – ТМИ, ўқитувчи This article highlights the accounting of budgetary organizations funding sources estimating them and executing budgets. Presents proposals and recommendations on current and requiring permission issues and solutions in the performance estimates of income and expenditure Read More …

ЕНГИЛ САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ХАРАЖАТЛАР ҲИСОБИ ВА МАҲСУЛОТ ТАННАРХИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Мисиров К.М. – ТМИ, доцент, и.ф.н. The article deals with the place of management accounting in the organization of the account of material costs in the enterprises of light industry, the methods of calculation of cost production, based on the Read More …

ЖАМОАВИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАШ ИНСТИТУТЛАРИ ФАОЛИЯТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Абраев Н.К. – ТМИ, доцент, и.ф.н. This article assesses the development trends of the activities of collective investment institutions, revealed its features va developed proposals for the development of their activities in Uzbekistan. Key words: bank, Deposit organization, investment, investment Read More …

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАР ДАРОМАДЛАРИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲАМИЯТИ

Сафарова Н.А. – ТМИ, тадқиқотчи The economic significance of tax imposition of natural persons incomes, the structure of total incomes and their social-economic basic of tax imposition improving of incomes has found its reflection in this article. Key words: Individuals, Read More …