ҒАЗНАЧИЛИК ТИЗИМИДА ДАВЛАТ ХАРИДИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Касимова Г.А.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада бюджет харажатларини оптималлаштиришда давлат хариди тизими, Ӯзбекистон Республикаси давлат бюджети ғазна ижросида ахбороткоммуникация тизимларидан фойдаланиш масалалари ўрганилган. Хорижий давлатлар тажрибасидан фойдаланган ҳолда, давлат харидини такомиллаштириш бўйича хулоса ва таклифлар берилган.

Таянч сўзлар: Давлат бюджети, ғазначилик, давлат хариди, иқтисодий сиёсат, ижтимоий сиёсат, ижтимоий соҳа, ижтимоий ҳимоя, давлат мақсадли жамғармалари, молиявий назорат, ахборот комуникация тизими.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *