ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Хомитов К.З., Хайруллаев И.Н.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида инвестиция лойиҳаларини синдикатли кредитлаш орқали молиялаштириш ҳолати таҳлил қилинган ва уларни такомиллаштириш бўйича тавсиялар берилган.

Таянч сўзлар: инвестиция, инвестицион лойиҳа, хорижий инвестиция, кафолат, синдикатли кредит, тижорат банки, фоиз ставкаси, ресурс база.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *