СОЛИҚЛАР ВОСИТАСИДА ҲУДУДЛАР ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ: МУАММО ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Мейлиев О.Р.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада ҳудудлар иқтисодиётини солиқлар воситасида ривожлантириш масалалари Самарқанд вилояти мисолида таҳлил этилган. Мазкур мақолада ҳудуднинг даромадлар базаси таҳлил этилган, шунингдек, маҳаллий бюджет даромадлари ва уларнинг таркиби, маҳаллий солиқ ва йиғимларнинг етарлилик даражасига баҳо берилган. Мақолада Самарқанд вилояти маҳаллий бюджети даромадлари ва ҳудуд солиқ-бюджет муносабатлари ўрганилган ҳамда ҳудудлар иқтисодиётини солиқлар воситасида ривожлантириш юзасидан фикр-мулоҳазалар, таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: ҳудуд, ҳудудлар иқтисодиѐти, солиқлар, солиқ тизими, солиқли даромадлар, маҳаллий бюджет, маҳаллий солиқлар, йиғимлар.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *