СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИ БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИНИ УЛАРНИНГ МЕНЕЖМЕНТИ МАНФААТИ НУҚТАИ НАЗАРИДАН КОМПЛЕКС ПРОГНОЗ ҚИЛИШ МЕТОДИ

Алимов Б.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Суғурта компаниялари менежментининг манфаатлари нуқтаи назардан функциялар кўринишидаги Лагранж интерполяция формуласига асосланган янги комплекс прогноз методи унинг назарий-методологик базиси билан бирга таклиф қилинган. Ушбу методнинг амалиётда қўлланилиши мумкинлиги конкрет суғурта компаниялари бухгалтерия баланси маълумотларини тест синовдан ўтказиш ёрдамида асослаб берилган.

Калит сўзлар: суғурта компанияси, унинг ёлланма менежменти ва бухгалтерия баланси, функциялар кўринишидаги Лагранж интерполяция формуласи, копмплекс прогноз методи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *