ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЎРТАСИДАГИ РАҚОБАТ ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ ПАРАДИГМАСИ

Мирзаев Ф., Қулметов М.
Давлат тест маркази, Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация. Ушбу мақолада муаллифлар банклар ўртасидаги рақобат даражасини аниқлашда юзага келадиган муаммоларини очиб берган. Бундан ташқари кучли рақобатни бўлиши банкларда рискни ортишига, аксинча кичик рақобатни яратилиши катта кўнгилсизликларни келтириб чиқариши таҳлил этилган. Мақолада too-big-to-fail (TBTF) модели асосида рақобатни энг оптимал ҳолатини аниқлаш бўйича парадигма таклиф этилган.

Таянч сўзлар: Рақобат, банклараро рақобат, рақобатбардошлик,TBTF модели, риск, ликвидлик, йирик банклар, кичик банклар, ишончли ахборот, фойда, бизнес-модель.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *