ЎЗБЕКИСТОН ПEНСИЯ ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИ ВА УНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШНИНГ ЗАРУРЛИГИ

Турсунов Ж.П., Аметова Ф.

Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада мамлакатимиз ижтимоий тизимида пенсия таъминотининг ўрни, пенсия таъминотида мавжуд муаммолар ва ушбу тизимда амалга оширилаётган ислоҳотлар ёритиб берилган, шунингдек, миллий пенсия таъминоти тизимини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: ижтимоий сиёсат, ижтимоий таъминот, пенсия тизими, пенсия тизими ислоҳоти, давлат пенсиялари, ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар, давлат бюджети, ижтимоий суғурталаш, ўртача умр кўриш ёши.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *