ЎЗБЕКИСТОНДА АГРОСАНОАТ КЛАСТЕРЛАРИНИГ РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҚИШЛОҚ XЎЖАЛИГИ ТАРАҚҚИЁТИДА ТУТГАН ЎРНИ

Жўраев Т.Т., Ҳамидов М.Э.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада кластер, xусусан, агросаноат кластерларининг иқтисодиётдаги аҳамияти ёритилган. Ўзбекистонда қишлоқ xўжалиги тараққиётида агросаноат кластерларининг тутган ўрни, ўзига xос xусусиятлари ва ривожлантириш йўналишлари келтирилган.

Таянч сўзлар: кластер, қишлоқ xўжалиги, агросаноат кластери, интеграция, фермер xўжалиги, рақобатбардошлик.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *