ЎЗБЕКИСТОНДА ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛЛАРИ

Шолдаров Д.А.
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада пенсия тизимида амалга оширилган ислоҳотлар ва пенсия таъминоти тизимига таъсир этувчи омиллар тадқиқ этилган, шунингдек, пенсия таъминотининг молиявий барқарорлигини таъминлашга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: пенсия, пенсия таъминоти, пенсия суғуртаси, ижтимоий нафақа, меҳнат стажи, молиявий барқарорлик, Пенсия жамғармаси, ижтимоий суғурта, меҳнатга лаёқатли аҳоли, имтиёзли пенсиялар, пенсия миқдори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *