ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТДА БЮДЖЕТ БЎҒИНЛАРИ ЎРТАСИДА СОЛИҚ ТУШУМЛАРИНИ ТАҚСИМЛАШГА ЁНДАШУВ ВА ҚАРАШЛАР

и.ф.д. Исламкулов Алимназар Худжамуратович,

Тошкент молия институти

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9479-649X

Publons Academy ID: https://publons.com/researcher/4407548/alimnazar-islamkulov/

https://www.researchgate.net/profile/Alimnazar-Islamkulov

Аннотация. Мақолада мамлакат иқтисодий тараққиётининг янги босқичида мамлакат бюджет тизими бюджетлари ўртасида солиқ тушумларини улушли тақсимлашга назарий ёндашувлар тадқиқ қилиниб, муаллифлик ёндашув ва қарашлари баён этилган.

Калит сўзлар. Давлат бюжети, давлат бюджети даромадлари, солиқлар, солиқ тушумлари, улушли тақсимлаш.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *