ҲУДУДЛАРНИ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАР МОЛИЯВИЙ МУСТАҚИЛЛИГИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

и.ф.д. Исламкулов Алимназар Худжамуратович,

Тошкент молия институти

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9479-649X

Publons Academy ID: https://publons.com/researcher/4407548/alimnazar-islamkulov/

https://www.researchgate.net/profile/Alimnazar-Islamkulov

Аннотация. Мақолада ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришида маҳаллий бюджетларнинг тутган ўрни, молиявий мустақилликни таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар, мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. Маҳаллий бюджетлар, молиявий мустақиллик, солиқ тушумлари, орттириб бажарилган солиқ тушумлари.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *