ФОНД БОЗОРИДА АКЦИЯЛАРНИНГ ИККИЛАМЧИ ОММАВИЙ ТАКЛИФИ (SPO) ЖАРАЁНИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ ( «КВАРЦ» АЖ МИСОЛИДА)

Каримов А.И.  Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мазкур мақола фонд бозорида «Кварц» акциядорлик жамияти акцияларининг иккиламчи оммавий таклифи жараёнига, мавжуд имкониятлар ва компаниянинг молиявий ҳолатига ҳамда ушбу жараённинг иқтисодий мазмунига алоҳида эътибор қаратилган. Таянч сўзлар: қимматли қоғозлар бозори, бўш Read More …

ЎЗБЕКИСТОНДА ТИББИЙ СУҒУРТАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Базаров З.Х. Тошкент молия институти мустақил изланувчиси. Аннотация. Мақолада инсон саломатлигини муҳофазалаш, аҳолининг малакали тиббий ёрдамдан баҳрамандлигини ошириш, тиббий хизматни замонавийлаштиришда тиббий суғурта муҳим омил бўлиб хизмат қилиши асосланган,тиббий суғурта хизмати кўрсатишнинг ҳуқуқий ва иқтисодий механизмларини янада такомиллаштиришни йўллари таҳлил Read More …

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯВИЙ БОШҚАРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ

Ҳайдаров Ў.А. Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада республикамизда инвестиция фаолиятини молиявий бошқариш амалиётида кенг фойдаланиладиган инвестициялар, инвесторлар, инвестицион муҳит жозибадорлиги, инвестицияларни молиявий бошқаришнинг замонавий усуллари, инвестицион муҳит жозибадорлигини ривожлантириш юзасидан муаммолар келтирилган. Шунингдек, инвестиция фаолиятини молиявий бошқаришни Read More …

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Хажимуратов Н.Ш. Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мазкур мақолада молиявий ҳисобот халқаро стандартларининг аҳамияти ёритилган. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида молиявий ҳисобот халқаро стандартларини қўллаш борасидаги муаммоларни бартараф этиш йўналишлари ишлаб чиқилган. Таянч сўзлар: молиявий ҳисобот, молиявий ҳисобот халқаро Read More …

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИЛАРИГА МИКРОМОЛИЯВИЙ ХИЗМАТЛАР КЎРСАТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ

Муродова Д.Ч., Адилова З.И.  Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини микромолиялашнинг ҳозирги ҳолатини тадқиқ этиш ва уни такомиллаштиришга оид таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган. Калит сўзлар: микромолия, микрокредит, микролизинг, суғурта полиси, эконометрик таҳлил.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН КРЕДИТЛАР БЕРИШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Камилова И.Х. Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада Ўзбекистондаги ҳозирги иқтисодий вазият юқори инвестицион фаоллик билан ажралиб туриши ҳамда ушбу инвестицион жозибадорлигини оширишда хусусий сектор иштирокини кенгайтириш долзарблиги республикамиздаги банкларнинг инвестицион кредити молия бозорида муҳим ресурсга айланаётгани, кредит Read More …

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МУАММОЛИ КРЕДИТЛАРНИ ҚОПЛАШДА ГАРОВ ТАЪМИНОТИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ

Тошпулатов Д.А.  Тошкент молия институти мустақил изланувчиси. Аннотация. Мақолада тижорат банклари муаммоли кредитларни қоплашда гаров таъминотининг аҳамияти, гаров таъминотини ҳисобга олиш жараёни ўрганилган. Таянч сўзлар: тижорат банки, кредит, муаммоли кредит, гаров, гаров таъминоти, ҳисобварақ, бухгалтерия ҳисоби, бухгалтерия ўтказмаси.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА БАНК ИЧКИ ОПЕРАЦИЯЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Джураев К.Н. Тошкент молия институти мустақил изланувчиси. Аннотация. Мақолада мамлакатимиз иқтисодиётини янада ривожлантириш шароитида тижорат банкларининг банк ички операциялари ҳисобини такомиллаштириш, уларнинг банк операцион харажатларига таъсирини ўрганиш, тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини ошириш, масалалари ўз ифодасини топган. Таянч сўзлар: тижорат банки, Read More …

ТИЖОРАТ БАНКЛАРГА “УЗУН ПУЛЛАР”НИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Хамраев О.А. Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада “узун пуллар”нинг иқтисодий мазмуни ва аҳамияти илмий жиҳатдан очиб берилган, шунингдек “узун пуллар”ни “ишлаб чиқарувчи” субъектлар ва уларда мазкур масаланинг ҳолати ҳамда улар билан боғлиқ муамммолар аниқланган ва ечимлари ишлаб чиқилган. Read More …

ТАБИИЙ РЕСУРС ВА МОЛ-МУЛКЛАРНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Сафаров Ғ.А. Тошкент молия  институти, Тошкент, Ўзбекистон. Аннотация. Мақолада табиий ресурс ва мол-мулкларни солиққа тортишнинг назарий жиҳатлари, турлари, бюджет даромадларидаги аҳамияти, амалдаги ҳолати танқидий жиҳатдан ўрганилган, бу борадаги муаммоларга тўхталиб, уларни бартараф этишга доир муаллифнинг фикр-мулоҳазалари келтирилган. Таянч сўзлар: табиий Read More …