АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИНИНГ АКЦИЯЛАРНИ ОММАВИЙ ЖОЙЛАШТИРИШ АМАЛИЁТИ ВАТАҲЛИЛИ

С.Э.Элмирзаев
Тошкент молия институти, Тошкент, Ўзбекистон

Abstract. Мақолада акцияларни оммавий жойлаштириш орқали капитал жалб қилишнинг амалдаги ҳолати таҳлил қилинган, йўл қўйилган камчиликларни бартараф этишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар асосланган, шунингдек халқаро бозорларга чиқиш йўналишлари белгиланган.

Калит сўзлар: акция, оммавий жойлаштириш, бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO), иккиламчи оммавий жойлаштириш (SPO), нарх диапазони, андеррайтер, инвестор

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *