ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ

Саидахмедова Н.И.
Жиззах педагогика институти, Жиззах, Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада бугунги кунда глобал муаммолардан саналган озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш муаммосига бағишланган. Шунингдек, мазкур масала муаммосини таъминлаш бўйича республикамизда озиқ-овқат саноати маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича олиб борилаётган ислоҳотлар ҳамда унинг амалий натижалари, ўзгариш тенденциялари ва амалий таҳлиллари ёритилган.

Калит сўзлар: озиқ-овқат хавфсизлиги, озиқ-овқат муаммоси, Рим декларацияси, озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *